Sơ đồ website Việt Nam English
Giới thiệu - Dự án AP - giai đoạn 2
Sở Y tế Thái Nguyên
Lễ ký kết Thỏa thuận thực hiện dự án giữa đại diện tổ chức MSIVN và Sở Y tế Thái Nguyên
SYT Thái Nguyên được thành lập 1946 có trụ sở tại số 27, Đường Bến Tượng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, số điện thoại: 0280 750 439 - Fax: 0280 750 437. Với nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác y tế trên địa bàn tỉnh, quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác y tế, quản lý về kinh phí và nhân lực y tế đối với hệ thống y tế từ tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã.

fiogf49gjkf0d

Cơ cấu phòng ban của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc:

Văn phòng Sở Y tế Thái Nguyên

a) Ban Giám đốc: 04 người, gồm

- Giám đốc: Bác sỹ Hà Văn Thức

- Phó Giám đốc: Tiến sỹ Bùi Văn Hoan

- Phó Giám đốc: Dược sỹ Nguyễn Quý Thơ

- Phó Giám đốc: Bác sỹ Nguyễn Văn Trường

b) Các phòng, ban chức năng

- Văn phòng Sở Y tế

- Thanh tra Sở Y tế

- Phòng Tổ chức cán bộ

- Phòng Nghiệp vụ Dược

- Phòng Nghiệp vụ Y

- Phòng Kế hoạch – Thống kê

- Phòng Kế toán – Tài chính

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Thái Nguyên

a) Hệ thống Bệnh viện

- Bệnh viện A (Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh)

- Bệnh viện C (Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh)

- Bệnh viện Gang thép (Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh)

- Bệnh viện Y học cổ truyền

- Bệnh viện Tâm thần

- Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

- Bệnh viện Điều dưỡng & Phục hồi chức năng

- Bệnh viện Mắt

b) Các Trung tâm tuyến tỉnh

- Trung tâm kiểm nghiệm dược và hoá mỹ phẩm

- Trạm lao (lồng ghép với bệnh viện Lao)

- Trạm tâm thần (lồng ghép với bệnh viện tâm thần)

- Trung tâm y tế Dự phòng

- Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản

- Trung tâm phòng chống HIV/AISD và da liễu

- Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe

- Phòng giám định y khoa

- Chi cục dân số

- Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm

c) Các Trung tâm y tế tuyến huyện

Gồm 9 trung tâm y tế huyện, thành, thị xã: TP.Thái Nguyên, thị xã Sông Công, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Định Hoá, Đại Từ, Phú lương, Phổ Yên, Phú Bình.

d) Tuyến y tế xã phường

Gồm 180 trạm y tế xã/phường trên địa bàn tỉnh

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN “NHƯỢNG QUYỀN XÃ HỘI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN TẠI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ/PHƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN”

Tổ chức quản lý Dự án

Trên cơ sở biên bản thoả thuận giữa tổ chức Marie stopes International Việt Nam và Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, Dự án “Nhượng quyền xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các trạm y tế xã/phường tỉnh Thái Nguyên” đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2009.

Căn cứ Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án để quản lý và điều hành các hoạt động.

Ban Quản lý dự án gồm:

 • Ông Hà Văn Thức - GĐ Sở Y tế Thái Nguyên - Giám đốc Ban quản lý Dự án
 • Ông Bùi Văn Hoan - Phó giám đốc Ban quản lý Dự án
 • Ông Hoàng Chí Long - Uỷ viên ban Quản lý Dự án
 • Ông Ngô Văn Hạnh - Uỷ viên ban Quản lý Dự án
 • Bà Lương Thị Quỳ Lan - Uỷ viên ban Quản lý Dự án
 • Bà Tôn Thị Minh - Điều phối viên ban Quản lý Dự án

Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án:

 • Căn cứ vào mục tiêu Dự án là nâng cao năng lực mạng lưới y tế cấp xã, phường nhằm cải thiện việc chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình hướng đến cộng đồng, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia về sức khoẻ sinh sản tại Việt Nam, chức năng của BQL là đảm bảo mọi hoạt động trong khuôn khổ Dự án hướng đến việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu nêu trên.
 • Nhiệm vụ của BQL là tổ chức, triển khai các hoạt động được đề cập trong Văn kiện Dự án, đảm bảo các quy định của cơ quan tài trợ và của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại của nước ngoài.
 • BQL Dự án phối hợp với Văn phòng thực hiện dự án của MSIVN tại địa phương và sự hỗ trợ, giám sát về kỹ thuật của tổ chức MSIVN; chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thực hiện các hoạt động của Dự án theo đúng mục tiêu và tiến độ như cam kết với nhà tài trợ, đồng thời huy động nguồn lực từ mạng lưới y tế địa phương để phối hợp thực hiện, quản lý và giám sát các hoạt động của Dự án.

Sự hỗ trợ của Sở Y tế tỉnh đối với Dự án

 • Chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tiến hành các thủ tục về pháp lý với các cơ quan chức năng địa phương nhằm đảm bảo tính hợp pháp của các hoạt động Dự án
 •  Phối hợp với MSIVN để lựa chọn và tuyển dụng các cán bộ có năng lực và phẩm chất phù hợp làm việc cho Văn phòng thực hiện Dự án tại địa phương.
 • Cung cấp thông tin và hỗ trợ kịp thời cho MSIVN trong công tác điều tra và đánh giá hoạt động Dự án.
 • Đóng góp ý kiến và phối hợp thực hiện các kế hoạch hoạt động định kỳ của Dự án một cách hiệu quả
 • Huy động nguồn lực từ mạng lưới y tế địa phương để phối hợp thực hiện, quản lý và giám sát Dự án với sự hỗ trợ và điều hành của MSIVN
 • Đảm bảo mối quan hệ hợp tác tốt với các cơ quan liên quan trong tỉnh để hỗ trợ Dự án triển khai được thuận lợi. Cung cấp báo cáo theo qui định cho các cơ quan này về tình hình thực hiện cũng như giải ngân của Dự án.
 • Chịu trách nhiệm hoàn thành các thủ tục và giấy phép cần thiết tại địa phương cho nhân viên và tư vấn nước ngoài được vào làm việc một cách hợp pháp và không bị ngăn trở tại địa bàn thực hiện Dự án.
 • Đóng góp một phần thời gian của nhân viên cho hoạt động của Dự án, tư vấn về các thủ tục, qui định liên quan đến thực hiện Dự án tại địa phương.
 • Thông báo kịp thời cho MSIVN về các thay đổi trong chính sách và pháp luật có ảnh hưởng đến hoạt động của Dự án. Đề xuất các biện pháp giải quyết khó khăn vướng mắc nếu có.
 • Chịu trách nhiệm trước MSIVN về việc thực hiện các hoạt động Dự án theo đúng mục tiêu cam kết với nhà tài trợ. Thực hiện việc quản lý các hoạt động tài chính theo hệ thống kiểm soát nội bộ của MSIVN. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của MSIVN.
 • Chịu trách nhiệm trước chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Dự án để đảm bảo các hoạt động trong khuôn khổ Dự án này không trái với quy định của pháp luật nước sở tại.
 • Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin miễn giảm thuế (nếu có) cho các hạng mục được miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Tin tức mới
“Tình chị em” mở rộng hoạt đông đến các tỉnh Yên Bái, Cà Mau và Đắk Lắk
Hội thảo Giới thiệu và Lập kế hoạch triển khai Dự án “Hoàn thiện và nhân rộng toàn quốc mô hình nhượng quyền xã hội dịch vụ chăm...
Xem tiếp...
Dự án “tình chị em” - Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (HSPI) rà soát và đánh giá một số chính sách quốc gia trong lĩnh vực chăm sóc SKSS
Với mục tiêu rà soát chính sách, từ đó đưa ra khuyến nghị cải thiện các nội dung trong tài liệu Hướng dẫn quốc gia về các dịch v...
Xem tiếp...
1. Mô hình Tình chị em tại Thái Nguyên đón đoàn đại biểu Marie Stopes International Mông Cổ.
Sáng ngày 20-02-2014, đoàn đại biểu Marie Stopes International Mông Cổ đã đến thăm quan và học tập mô hình Nhượng quyền Xã hội c...
Xem tiếp...
TIẾP TỤC LỒNG GHÉP TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU "TÌNH CHỊ EM" VÀO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ QUỐC GIA
Nhằm theo dõi mức độ cải thiện những tồn tại của lần giám sát quý 1/2013 và nâng cao chất lượng dịch vụ tại y tế tuyến cơ sở, ng...
Xem tiếp...
Báo Lao Động: “Trạm y tế xã cũng được…tiếp thị”
Từ hơn 3 năm qua, lần đầu tiên có một thương hiệu cơ sở y tế xã với tên gọi "tình chị em" cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản...
Xem tiếp...
The Delegation of the European Union to Vietnam

Atlantic Philanthropies

Mariestopes Viet Nam
Tin tiêu điểm
Hoạt động truyền thông tiếp thị
Các hoạt động truyền thông tiếp thị của mô hình "tình chị em" được thực hiện dưới nhiều hình thức như sự kiện đường phố, lễ hội sức khỏe, truyền thông cộng đồng, phát tờ rơi, v.v.
Xem tiếp...
Hòm thư điện tử
Địa chỉ:
Mật khẩu: