Sơ đồ website Việt Nam English
Giới thiệu - Dự án AP - giai đoạn 2
Sở Y tế Vĩnh Long

Sở Y tế (SYT) Vĩnh Long là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long, có chức năng tham mưu, hỗ trợ UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

SYT có 06 phòng : Văn phòng SYT; Thanh tra SYT; Phòng Nghiệp vụ Y; Phòng Nghiệp vụ Dược; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch- Tài chính với 32 biên chế.

Ban giám đốc gồm:

 •  Giám đốc : Bs. Trần Văn Út
 • Phó Giám đốc trực: Bs. Huỳnh Hữu Nghĩa
 • Phó Giám đốc: Ds. Mai Thanh Hùng
 • Phó Giám đốc: Bs. Văn Công Minh
 • Phó Giám đốc: Bs. Nguyễn Thành Nhôm

Mạng lưới y tế tuyến xã/phường tại Vĩnh Long bao gồm 107 trạm y tế (TYT), trong đó 30% TYT vừa được xây mới lại và 70% TYT có cơ sở vật chất nghèo nàn, nhà xây đã cũ hoặc xuống cấp. Hiện tại, tỉnh đang có kế hoạch xây mới 70% số trạm này dưới sự tài trợ của tổ chức AP, bắt đầu vào tháng 01/2010. Trong số 107 TYT, 87 trạm (81,3%) đã có bác sỹ. Cán bộ TYT được tham dự các khoá đào tạo ngắn hạn về các dịch vụ SKSS/KHHGĐ do Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh tổ chức. Bảo hiểm y tế đã được triển khai ở các TYT.

Thông tin về dự án tại tỉnh Vĩnh Long

 • Thỏa thuận hợp tác giữa Tổ chức Marie Stopes International tại Việt Nam và Sở Y tế Vĩnh Long được ký ngày 14 tháng 5 năm 2009.
 • QĐ số 1108/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh Vĩnh long V/v phê duyệt dự án “Nhượng quyền xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các trạm y tế xã/phường tỉnh Vĩnh long” do tổ chức ATLANTIC Philanthropies tài trợ. 
 • Căn cứ QĐ phê duyệt của UBND Tỉnh, Giám đốc SYT thành lập Ban quản lý dự án ngày 19/6/2009, QĐ số 514/QĐ-SYT.

Ban Quản lý dự án gồm:

1. Bs. Huỳnh Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Y tế: Trưởng ban
2. Bs. Trần Minh Đức - PHó chánh văn phòng Sở Y tế: Điều phối viên dự án
3. Bs. Nguyễn Thị Bảy - Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh
4. Bs. Tạ Thị Qué - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Sức khỏe tỉnh

Nhiệm vụ của Ban quản lý dự án:

 • Trưởng ban: Chịu trách nhiệm chung về việc triển khai thực hiện các hoạt động của dự án trong địa bàn Tỉnh theo đúng mục tiêu cam kết với nhà tài trợ.
 • Điều phối viên dự án: Chịu trách nhiệm trực tiếp trong cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia dự án.
 • Trung tâm Chăm sóc SKSS: chịu trách nhiệm chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc SKSS được dự án tài trợ.
 • Trung tâm Giáo dục sức khỏe: chịu trách nhiệm trong các hoạt động thuộc lãnh vực thông tin, giáo dục, truyền thông và can thiệp thay đổi hành vi như dự án đã ký kết. Ngoài ra có những công tác khác liên quan đến dự án do Trưởng ban phân công.
 • Ngoài ra còn những công tác khác có liên quan trong dự án do Trưởng ban phân công.

Sự hỗ trợ của Sở Y tế đối với Dự án:

 • Tạo điều kiện để Ban quản lý dự án tổ chức có hiệu quả các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu của dự án.
 • Đẩy mạnh công tác hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở: đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực, v.v…. tạo điều kiện cho các hoạt động của dự án mang lại hiệu quả tốt trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh nhà.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Sở Y tế Vĩnh Long
Số 47 Đường Lê Văn Tám, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 070.3823107 Fax: 070.3830652
Email:
syte@vinhlong.gov.vn

Tin tức mới
“Tình chị em” mở rộng hoạt đông đến các tỉnh Yên Bái, Cà Mau và Đắk Lắk
Hội thảo Giới thiệu và Lập kế hoạch triển khai Dự án “Hoàn thiện và nhân rộng toàn quốc mô hình nhượng quyền xã hội dịch vụ chăm...
Xem tiếp...
Dự án “tình chị em” - Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (HSPI) rà soát và đánh giá một số chính sách quốc gia trong lĩnh vực chăm sóc SKSS
Với mục tiêu rà soát chính sách, từ đó đưa ra khuyến nghị cải thiện các nội dung trong tài liệu Hướng dẫn quốc gia về các dịch v...
Xem tiếp...
1. Mô hình Tình chị em tại Thái Nguyên đón đoàn đại biểu Marie Stopes International Mông Cổ.
Sáng ngày 20-02-2014, đoàn đại biểu Marie Stopes International Mông Cổ đã đến thăm quan và học tập mô hình Nhượng quyền Xã hội c...
Xem tiếp...
TIẾP TỤC LỒNG GHÉP TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU "TÌNH CHỊ EM" VÀO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ QUỐC GIA
Nhằm theo dõi mức độ cải thiện những tồn tại của lần giám sát quý 1/2013 và nâng cao chất lượng dịch vụ tại y tế tuyến cơ sở, ng...
Xem tiếp...
Báo Lao Động: “Trạm y tế xã cũng được…tiếp thị”
Từ hơn 3 năm qua, lần đầu tiên có một thương hiệu cơ sở y tế xã với tên gọi "tình chị em" cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản...
Xem tiếp...
The Delegation of the European Union to Vietnam

Atlantic Philanthropies

Mariestopes Viet Nam
Tin tiêu điểm
Hoạt động truyền thông tiếp thị
Các hoạt động truyền thông tiếp thị của mô hình "tình chị em" được thực hiện dưới nhiều hình thức như sự kiện đường phố, lễ hội sức khỏe, truyền thông cộng đồng, phát tờ rơi, v.v.
Xem tiếp...
Hòm thư điện tử
Địa chỉ:
Mật khẩu: